الکتروپمپهای SPERONI ایتالیا

الکتروپمپهای SPERONI ایتالیا

شرکت SPERONI ایتالیا جزو برترین شرکتهای ایتالیایی در زمینه تولید پمپ است که دارای رنج وسیعی از محصولات می باشد.

الکتروپمپهای SPERONI ایتالیا

الکتروپمپهای SPERONI ایتالیا

شركت SPERONI در سال 1946 تأسيس گرديده است . اين شركت داراي الكتروپمپها بسيار متنوعي مي باشد كه محصولات آن در 120 كشور جهان مورد استفاده قرار مي گيرد و داراي كارخانه اي بسيار مدرن در ايتاليا مي باشد . توليدات اين كارخانه حدود 4000 دستگاه در روز مي باشد . يكي از محصولات اين شركت كه كاربرد بسيار زيادي در صنايع مختلف دارد ، الكتروپمپهاي تمام استيل عمودي طبقاتي مي باشد كه اين پمپ ها داراي كيفيت ، راندمان و عملكرد بسيار مطلوبي مي باشند .

آدرس سایت : WWW.SPERONI.IT

محصولات تولیدی SPERONI

 

Vertical Multistage Stainless Steel Pumps

 

Centrifugal Pumps

 

Monoblock Centrifugal Pumps

 

Twin Impeller Centrifugal Pumps

 

Centrifugal Irrigation Pumps

 

Sewage Pumps

 

Multistage Horizontal Pumps

 

Professional Submersible Pumps

 

Self Priming Pumps

 

Submersible Pumps

 

Professional Submersible Pumps

 

Centrifugal Pumps

مدل های تولیدی SPERONI

KFM


Volumetric Pumps

TABLE & CURVE
KFM

AKM


Volumetric Pumps

TABLE & CURVE
AKM

APM


Selfpriming Pumps

TABLE & CURVE
APM

C


Single Impeller Centrifugal Pump

TABLE & CURVE
C

CF-CFM


Single Impeller Centrifugal Pump

TABLE & CURVE
CF-CFM

GAM


Open Impeller Centrifugal Pump

TABLE & CURVE
GAM

CX-CXM


Open Impeller Centrifugal Pumps

TABLE & CURVE
CX-CXM

WX


Stainless Steel Imperller Centrifugal Pumps

TABLE & CURVE
WX

2C


Twin Impeller Centrifugal Pumps

TABLE & CURVE
2C

CB-CBM


Centrifugal Irrigation Pumps

TABLE & CURVE
CB-CBM

ME-MEM


Monoblock Centrifugal Pumps

TABLE & CURVE
ME-MEM

CS


Monoblock Centrifugal Pumps

TABLE & CURVE
CS

CNX


Stainless Steel Monoblock Centrifugal Pumps

TABLE & CURVE
CNX

CAM


Selfpriming Jet Inox Pumps

TABLE & CURVE
CAM

HW


Automatic Working Pressure System

TABLE & CURVE
HW

PM


Selfpriming Stainless Steel Pumps

TABLE & CURVE
PM

RGM


Centrifugal Multi-Impeller Pumps

TABLE & CURVE
RGM

NB-NBM


Twin Impeller Centrifugal Pumps

TABLE & CURVE
NB-NBM

SM


Centrifugal Selfpriming Multistage Pumps

TABLE & CURVE
SM

RS-RSM


Centrifugal Multi-Impeller Pumps

TABLE & CURVE
RS-RSM

RA-RAM


Selfpriming Multi-Impeller Pumps

TABLE & CURVE
RA-RAM

REM


Centrifugal Multi-Impeller Pumps

TABLE & CURVE
REM

RX-RXM


Horizontal Multistage Pumps

TABLE & CURVE
RX-RXM

RSX-RSXM


Horizontal Multistage Pumps

TABLE & CURVE
RSX-RSXM

RGXM


Horizontal Multistage Pumps

TABLE & CURVE
RGXM

RV-RVM


Multistage Vertical Electric Pumps

TABLE & CURVE
RV-RVM

VS


Vertical Multistage Stainless Steel Pumps

TABLE & CURVE
VS

HG-HGM


Selfpriming Monoblock Pumps

TABLE & CURVE
HG-HGM

HGMG


Selfpriming Monoblock Pumps Inspectionable

TABLE & CURVE
HGMG

H


Horizontal Axis Selfpriming Pumps

TABLE & CURVE
H

TS


Submersible Drainge Pumps

TABLE & CURVE
TS

TF


Submersible Pumps For Dirty Water

TABLE & CURVE
TF

SXG


Stainless Steel Submersible Drainage Pumps

TABLE & CURVE
SXG

SXS-DA


Stainless Steel Submersible Drainage Pumps

TABLE & CURVE
SXS-DA

SXS-VA


Stainless Steel Submersible Pumps For Dirty Water

TABLE & CURVE
SXS-VA

SXG2


Stainless Steel Submersible Pumps For Dirty Water

TABLE & CURVE
SXG2

SDH


Submersible Electric Pump For The Drainage

TABLE & CURVE
SDH

AS-ASM


Submersible Electric Pump For The Drainage Of Construction Sites

TABLE & CURVE
AS-ASM

ECM-D & ECM-V


Submercible Electric Pump For The Drainage

TABLE & CURVE
ECM-D & ECM-V

SEM


Submercible Electric Pump With Vortex Impeller

TABLE & CURVE
SEM

PRM


Submersible Electric Pump With Vortex Impeller

TABLE & CURVE
PRM

PRF


Submersible Electric Pump With Vortex Impeller

TABLE & CURVE
PRF

CUTTY


Cutting Submersible Pumps

TABLE & CURVE
CUTTY

TRITURA


Cutting Submersible Pumps

TABLE & CURVE
TRITURA

SQ


Submersible Sewage Pumps

TABLE & CURVE
SQ

SAM


Inoxe Submersible Sewage Pumps

TABLE & CURVE
SAM

NG-GF


Vertical Axle Pumps For Dirty Water

TABLE & CURVE
NG-GF

SP


Multistage Submersible Pumps

TABLE & CURVE
SP

SX


Inox Multistage Submersible Pumps

TABLE & CURVE
SX

SGT


Cast Iron Semiaxial Submersible Pumps

TABLE & CURVE
SGT

SWIMM


Swimming Pool Pumps

TABLE & CURVE
SWIMM

SCM


Multistage Submersible Pumps

TABLE & CURVE
SCM